Följ Great Place to Work® Sverige

Inkludering som en viktig del av en prestationsinriktad och omhändertagande kultur, av Ida Janghed Hilti

Blogginlägg   •   Mar 03, 2017 14:52 CET

Vi sitter i en ring. Växelvis läser ledaren för workshopen påståenden som deltagarna ska ta ställning till genom att resa sig om de stämmer, och sitta kvar på stolen om de inte stämmer. "Stå upp om du har erfarenhet av att vara den enda av ditt kön eller din etnicitet på ett möte". Flertalet deltagare ställer sig upp, delar öppenhjärtigt med sig av vad som varit bra och vad som varit svårt med att vara i minoritet. Hur det kan vara en fördel men även hur man kan få missriktad uppmärksamhet och kommentarer. "Stå upp om du har skrattat åt ett sexistiskt skämt". "Stå upp om du är rädd att din ålder har eller kommer att påverka dina karriärmöjligheter". Frågorna skapar band, förklaringar och förståelse för olikheter som inte alltid syns utan sitter inuti. Hur olikheter och likheter både förenar och separerar. Det sätter ord på hur det känns att vara inkluderad och hur det känns att vara exkluderad.

 Beskrivningen ovan är från en av de många initiativ Hilti arbetat med för att öka medvetenheten kring mångfald och inkludering. Som en leverantör av verktyg och service till bland annat byggbranschen har vi under merparten av vår snart 75-åriga historia varit ett relativt homogent sammansatt företag. En mansdominerad organisation med låg medelålder och medarbetare med liknande bakgrund.

Vi står för en prestationsinriktad men omhändertagande kultur och för företaget blev det för ett antal år sedan uppenbart att vi, för att nå ett ännu bättre resultat, behöver bli bättre på att attrahera medarbetare som kommer med andra erfarenheter, bakgrunder och referensramar. För att vi ska kunna bibehålla och utveckla vår kompetens och vår problemlösning krävs en bättre mix än vad vi historiskt sett representerat. Det handlar inte om mångfald för sakens skull eller för att förbättra vår statistik. För oss handlar det om en genuin övertygelse om att mer heterogena team gör att vi kan bli en ännu bättre partner till våra kunder. Vi är övertygade om att detta på kort och på lång sikt även gör att vi kommer kunna prestera bättre som bolag och ge oss ett försprång gentemot våra konkurrenter. Lika viktigt som mångfald är begreppet inkludering för oss. Vår kultur måste präglas av att olikheterna hos våra medarbetare används och blir en del av sättet vi jobbar på, att vi faktiskt tar tillvara på det i vardagen.

Vad innebär det då i praktiken, hur har vi arbetat med mångfald och inkludering?

– Vi vill anställa de bästa medarbetarna inom alla kategorier av roller. Därför har vi inom rekryteringsprocessen gått igenom allt från vilka bilder vi använder och vad vi skriver i annonstexten till var vi syns någonstans och vilka samarbetspartners vi använder. För att säkerställa att vi inte missar några kompetenta medarbetare har vi valt att träffa många fler kandidater och fokusera mer på "hire for attitude, train for skill". Vi vill ha medarbetare med tävlingsinstinkt och som är ambitiösa och vill vara bäst på det de gör. Under 2016 kommer ytterligare initiativ inom detta område.

– Inom organisationen har det handlat om medvetandegörande kring frågorna och vad vi som företag i grunden tror på. Att vi alla är en del av varandras arbetsmiljö och att det är varje individ som skapar inkludering likaväl som arbetsgruppen och hela företaget gör det. Vi har arbetat med workshops och diskussionsforum och rullar under 2016 ut nästa steg i vår kulturresa "The Hilti Way" där alla medarbetare får chansen att prata strategi och vilken roll inkludering har i verksamheten.

– Vi har skapat nätverk inom organisationen för att öka fokus på mångfald och inkludering. Vi tror att mycket av kreativiteten finns i organisationen och har bett våra medarbetare om att hjälpa oss att sätta agendan. Detta innebär en grupp medarbetare som träffas varje kvartal och som driver många av initiativen.

– Vi har kritiskt granskat hur flexibla vi är som arbetsgivare. Försökt att se oss i spegeln om hur vi kan tillgodose våra medarbetares behov i olika faser av livet. Vi införde som ett exempel att föräldralediga skulle få möjlighet att ha kvar sin tjänstebil. Det kan handla om flexibilitet i placering av olika roller runt om i Sverige samt hur vi planerar möten tidsmässigt. Denna resa fortsätter och i alla förändringar vi gör är det viktigt att ta på sig glasögonen för mångfald och inkludering.

Vi vet att mångfald och inkludering är en viktig pusselbit för framtiden. Vi är dessutom övertygade om att det ger oss bättre finansiella resultat och gör oss till en bättre arbetsplats. Den bästa feedback vi fått kommer från flera team när nya medarbetare skall rekryteras "Vi behöver någon som tänker annorlunda, med annan referensram. Någon som inte är likadan som oss".

Om Hilti och Ida Janghed

Ida Janghed är HR Director på Hilti Svenska AB sedan 2011. Hilti Svenska AB har legat på listan för Sveriges Bästa Arbetsplatser sedan 2012 och har varit nummer 1 i kategorin stora företag under 2014 och 2015. Hilti erbjuder produkter, utbildningar och andra lösningar till professionella kunder inom bland annat bygg och industri. Hilti koncernen är privatägd och har ca 23 000 medarbetare, det svenska bolaget med huvudkontor utanför Malmö är en marknads- och försäljningsorganisation med 325 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.