Följ Great Place to Work® Sverige

En stark kultur ökar företagets värde – våra 7 bästa tips för att bli en bra arbetsplats av Theresia Bredenwall, AbbVie

Blogginlägg   •   Aug 20, 2018 09:00 CEST

AbbVie Sverige utsågs 2018 för fjärde året i rad till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser i Great Place to Works undersökning. En av hemligheterna är strategin att vi som jobbar här får vara oss själva, hitta våra egna drivkrafter och att vi samskapar för att nå våra gemensamma mål. På det sättet ges vi som medarbetare chansen att skapa möjligheter, för oss själva och för de patienter vi vill ge ett bättre liv. Genom att ge utrymme för varje individs drivkraft och olikhet, ökar vi också medkänslan för varandra, våra partners och vår omvärld. Här ger vi våra bästa tips på hur vi tagit oss hit.


Sedan AbbVie bildades för fem år sedan har det funnits på företagets strategiska agenda att skapa en unik företagskultur och bli den bästa arbetsplatsen. 2017 utsågs vi för tredje året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Resultatet visar att 95 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället, och att 96 procent tycker att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

Det är inte bara AbbVie Sverige som fokuserar på kulturen, utan runt om i världen arbetar AbbVie-kontor med att skapa en god organisation. I oktober 2017, rankade tidningen Fortune AbbVie till världens sjätte bästa arbetsplats. Resultatet baseras på svar från fler än tio miljoner medarbetare från 6 600 företag världen över och belyser medarbetarnas perspektiv på ledarskap, kultur och tillit.

Varför satsar vi då så mycket på vår kultur, och varför är det viktigt för oss att vara en bra arbetsplats?

Stark kultur i tider av förändring

Forskning visar att öppenhet och tillit är avgörande för kreativitet, innovation, samskapande och dialog. I en rädslostyrd kultur börjar människor konkurrera med varandra, tänka på sig själva och stänga av omvärlden. Det har vi inte råd med. Vår bransch och vår omvärld står inför många förändringar. Vi vet att vår produktportfölj kommer ändra sig markant de närmaste fem åren; vår pipeline är fylld med innovativa behandlingar som behöver komma patienter tillhanda på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi vet också att hela systemet för prissättning av läkemedel ritas om, vilket kommer ställa nya krav på oss som företag. För att fortsätta vara kreativa, effektiva och nytänkande medan kartan ritas om behövs en stark kultur.


Hur tänker vi för att skapa en stark kultur? Här är våra 7 bästa tips:
1. TILLIT TILL INDIVIDEN

Tillit handlar för oss om att lita på att alla individer i varje ögonblick bidrar till verksamheten efter bästa förmåga. Vi tror att om alla vågar vara sig själva och hitta sin drivkraft så kommer var och en bättre till sin rätt. Att våga vara öppna och prata om situationer som de är, att utmana och att hålla varandra ansvariga. Helt enkelt att varje person utgör en unik pusselbit till helheten.


2. ÖPPENHET

Öppenhet är ett viktigt verktyg för att skapa tillit. Med tillit till varandra kan vi lösa komplexa problem och hitta de bästa lösningarna. Detta gäller såväl i samarbetet mellan individer och grupper som genom öppen och transparent kommunikation från ledarna inom organisationen. För att åstadkomma det har vi en rad regelbundna kommunikationsaktiviteter där vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt om och skapa engagemang kring vår verksamhet. På så vis ökar vi inte bara tilliten i organisationen, vi bjuder också in till delaktighet kring vår affär med alla dess framgångar och utmaningar.


3. SAMARBETE OCH SAMSKAPANDE ISTÄLLET FÖR INTERN KONKURRENS

Vi har gemensamma mål för AbbVie Sverige som alla ska sträva efter, vilket underlättar för att skapa en kultur som präglas av samarbete. Historiskt har många organisationer haft tanken att det gynnar verksamheten att låta medarbetare tävla mot varandra. Vi tänker precis tvärtom. Att alla hjälps åt för att bli framgånsrika. Den tanken för vi också med oss i våra externa samarbeten. Att ju mer vi samskapar desto bättre blir det.


4. DET LILLA FÖRETAGETS TRIVSEL I STÖRRE FORMAT

Varje fredag dukar vi upp till gemensam frukost för alla på kontoret. Under frukosten passar vi ofta på att hålla presentationer. Det kan handla om allt från ”state of the art” inom stresshantering, till ideellt engagemang kring organdonation eller mer traditionella månadsmöten med agenda där vd inleder. Vi har självklart också flera gemensamma, både planerade och spontana, frivilliga aktiviteter utanför arbetet. Flera gånger per år finns möjlighet att göra ideella insatser på arbetstid inom ramen för samarbeten som ingår i vårt sociala ansvar.


5. DJUPA RELATIONER

Forskning visar tydligt att ju större komplexitet i arbetsuppgifter desto större relationsdjup krävs för att göra ett bra jobb. Relationer byggs ofta på fikaraster, där det privata och jobbet får blandas. På AbbVie finns inte en utpräglad fikakultur då vårt arbete är ständigt i rörelse, ofta utanför kontorets väggar, men livet får ta plats på andra sätt. Till exempel att få berätta hur man mår egentligen i de pauser som uppstår under dagen. Antingen vid uppstarten av personliga möten, eller vid kaffeautomaten. Genom att lära känna varandra på djupet samarbetar vi bättre i de situationer som kräver vårt fulla fokus och att teamets alla resurser drar åt samma håll.


6. MÄTA OCH FÖRBÄTTRA

Kan man mäta kultur? Ja, det kan man faktiskt. Varje år tar vi temperaturen på kulturen genom att delta i Great Place to Works årliga medarbetarundersökning. Här ger alla sitt perspektiv på företagets ledarskap, kultur och tillit. Genom att analysera dessa resultat i detalj kan vi göra viktiga åtgärder och justera kursen, men viktigast är förstås vad vi själva vill åstadkomma och vad vi vill stå för. Den riktningen beskrivs i vår kulturvision som är en viktig del i vår strategiska plattform – lika viktig som våra affärsmål. Visionen har utarbetats av vår ledningsgrupp och vårt kulturråd, Culture Hothouse, och har sedan förankrats i hela organisationen. Deltagarna i Culture Hothouse består av en medlem per team i företaget och deras uppgift är att fånga upp och belysa vilka förbättringsområden som finns. Tillsammans bidrar dessa aktiviteter till att vi håller vår kultur levande – och kan agera med förbättringar när det behövs.

7. HA KUL OCH FIRA FRAMGÅNGAR

När någon börjar eller slutar på AbbVie går det inte obemärkt förbi. Inte heller när något har gått riktigt bra. Att våga misslyckas är viktigt för en innovativ arbetsplats. Men lika viktigt är att fira när vi lyckas.

Egentligen skulle man kunna sammanfatta allt detta i våra tre värdeord människor, medkänsla, möjligheter. Att vi får vara oss själva, att vi ser på varandra och omvärlden med medkänsla, och att vi vill vara med och skapa möjligheter till ett bättre liv för människor som påverkas av sjukdom.

Theresia Bredenwall4

Theresia Bredenwall

Kommunikationsdirektör - AbbVie

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.