Följ Great Place to Work® Sverige

Tillsammans skapar vi framgång och en fantastisk arbetsplats! av Elin Nilsson operativt ansvarig Castra

Blogginlägg   •   Dec 17, 2018 19:53 CET

Castra har sedan starten år 2012 haft höga mål när det kommer till personalfrågor, medarbetarnas arbetsglädje och trivsel. Nu har Castra, för andra året i rad, blivit certifierat av Great Place To Work och fortsätter att utveckla det pågående kulturarbetet inom bolaget. Men hur har Castra kommit att bli ett great place to work?

Delägarskap för ökat engagemang

Som medarbetare på Castra har man möjlighet till delägarskap i det nischbolag man arbetar. Delägarskapet är en viktig parameter hos oss då det bidrar till ökad delaktighet och engagemang, där alla har möjlighet att påverka och ges stor personlig frihet. Varje regionbolag har en Advisory Board som fungerar som ett styrorgan i bolaget. Här beslutar medarbetarna om allt som har med bolagets välmående och utveckling att göra. Vi tycker det är viktigt att vi gemensamt formar den arbetsplats vi vill vara en del av och att vi tillsammans skapar ett roligt och givande arbetsklimat.

Transparens leder till förtroende

På Castra arbetar vi mycket med tydlighet och transparens på så sätt att medarbetarna har bra inblick i den dagliga verksamheten. Veckovisa nyhetsbrev skickas ut på regional nivå med information om vad som hänt under veckan. Månadsvis skickas nyhetsbrev ut med information om bolaget i stort och vad som händer på ett nationellt plan. Affärsplaner för verksamheten skapas tillsammans med medarbetarna för att fånga upp kunskap och förmedla inblick. Att dela kunskap och information hjälper bolaget att ha en enad riktning och att arbeta tillsammans för att nå de uppsatta målen.

Medarbetarna bidrar till kunskapsdelande och utveckling

Vi ser gärna att våra medarbetare är med och sätter upp mål för organisationen och kommer med förslag och idéer på hur vi ständigt kan förbättras. På Castra är medarbetarna bland annat delaktiga i att sätta upp mål för vårt arbete med Great Place To Work, ta fram personalhandböcker och deltar i arbetet mot ett ännu bättre arbetsklimat. Det är viktigt att alla känner en samhörighet, blir sedda och kommer till tals. Här har vi kommit långt eftersom att respekt och ett öppet och informellt klimat är viktiga delar i våra kärnvärden.

Våra medarbetare är experter på olika områden och vi anser dem vara topptalanger. Därför är vi oerhört glada när de håller i utbildningar och kurser för att utbyta kunskap med sina kollegor på Castra. Våra medarbetare anordnar lunchseminarium, kurser och utbildningsspår inom sina olika expertämnen.

Blickar in i framtiden

Självklart är vi mycket stolta att 93 % av våra medarbetare är positiva till deras arbetsplats! Däremot lutar vi oss inte tillbaka nu utan har höga ambitioner att bibehålla och utveckla vår goda företagskultur genom att fortsätta lyssna och anpassa oss till våra medarbetare, deras krav och förväntningar. Vår förmåga att vara nytänkande i sätt att skapa engagemang och vår öppenhet mot förändringar är någonting som alltid måste finnas i vårt bolag. Vi ser ljust på framtiden och hur roligt vi tycker det är att tillsammans bygga det här fantastiska bolaget där alla får vara med och påverka samt vara delaktiga i bolagets framfart.

Om Castra:

Castra är ett konsultföretag som erbjuder seniora konsulter inom verksamhetsutveckling, IT och industri. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.

Castra är organiserat i starkt nischade dotterbolag där det ges möjlighet till delägande för de anställda, stort personligt utrymme och kompetensutveckling. De agila principerna om transparens och medbestämmande är en grundbult i företagets filosofi och vägleder styrningen av hela bolaget. Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs gemensamt av personalen.

Om Elin:

Elin Nilsson är operativt ansvarig på Castra och har varit med sedan starten 2012. Elin brinner för bolagens utveckling, att skapa engagemang och medarbetarnas välmående. För henne är det extremt viktigt att ha roligt på jobbet och tillsammans med medarbetarna skapa en av Sveriges bästa arbetsplatser.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.