Följ Great Place to Work® Sverige

Vad kännetecknar attraktiva arbetsgivare? – Det här värdesätter svenskarna på sina arbetsplatser.

Nyhet   •   Jul 03, 2018 14:13 CEST

Visby den 3 juli 2018

Tove Griffin, Great Place to Work®, Almedalen 2018

I Sverigestudien som genomförs varje år av Preera mäter man vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Seminariet i Visby som arrangerades av Greatness PR tillsammans med Preera, Volvo och SKL gav ett par olika aktörer möjlighet att samtala och reflektera kring ämnet och sina egna erfarenheter och insikter. Great Place to Work® var inbjudna att delta i rundabordssamtal och lunch i en mindre grupp efter seminariet.


Hur har vi det på jobbet?

2018 års Sverigestudie visar att upplevelsen på svenska arbetsplatser präglas av två värderingar, lagarbete och kostnadsjakt, som ligger på första och andra plats. Engagemang ligger nu i topp tre, och har stigit stadigt under de gånga åren och på fjärde plats hittar vi humor och glädje. Detta representerar alltså det vi upplever på våra arbetsplatser och det skiljer sig något från det människor eftersöker på sin arbetsplats.

Sverigestudien visar att när det gäller önskade värderingar så toppas listan av anställdas hälsa, balans hem/arbete, humor/glädje, lagarbete samt erkännande av anställda. Vi har alltså två områden som vi lyckas riktigt bra med i Sverige, att skapa en känsla av lagarbete samt humor och glädje.

Bland önskade värderingar är den stora klättraren under senare år balans hem/ arbete och lite längre ner på listan klättrar även kvalitet och jämlikhet. (ur Sverigestudien 2018) Det är intressant att se att de önskade värderingarna på arbetsplatsen tenderar att vara introverta, fokus ligger alltså på det individuella inte på samhället eller omvärlden.

Vad bidrar till vårt engagemang och vad kännetecknar organisationer som tar tillvara på medarbetarnas drivkrafter?

Great Place to Works egna studier av arbetsplatser visar att tillitsbaserade kulturer lyckas bäst när det gäller att skapa en engagerad medarbetargrupp och goda resultat. Här behöver lyckas med tre saker, skapa tillit till ledarskapet, bygga stolthet över arbetet i sig, och trivseln i medarbetargruppen.

Utmärkande för de bästa arbetsplatserna är deras starka kulturer och inkluderande attityd gentemot sina medarbetare. Man strävar efter att vara likvärdig i sin behandling av människor och ser arbetsplatskulturen som ett strategiskt verktyg att skapa samarbete, en välkomnande atmosfär och en vänlig arbetsplats.

Vad är viktigast?

Att Sverigestudien visar att människor både upplever och önskar humor/glädje på sitt arbete är inte förvånande. Great Place to Works studie visar samma sak. Vi ser att det som korrelerar allra högst med upplevelsen av en god arbetsplats är just möjligheten att ha roligt tillsammans när man är på jobbet. Detta resultat ser vi oavsett bransch, land, kontinent eller organisationsstorlek. Men även vikten att känna sig sedd, betydelsefull, respekterad och likvärdigt behandlad.

Tilliten i grunden, värderingar integrerade i era ramverk och lyhörda ledare

Så vad tar jag med mig från dagens seminarium och Great Place to Works egna lärdomar om attraktiva arbetsplatser!

  • Tillit bidrar till en högre grad av engagemang och engagemang i sin tur bidrar positivt till era resultat. Så om ni inte får de resultat som ni önskar genom det arbetssätt ni använder i dagsläget behöver ni våga förändra er. Ni kan behöva gå från en regelstyrd organisation, till en princip eller värdestyrd organisation.
  • Er ledningsgrupp behöver se vikten av att arbeta strategiskt med att växa en kultur som skapar engagemang och era ledare behöver ha kompetens och förmåga att föra en dialog med sina medarbetare.
  • Vill ni påbörja er kulturella transformationsresa behöver ni lägga en plan att både arbeta med de anställda och deras beteenden, men även de strukturerna, ramverk och processer som driver era medarbetares beteenden på arbetsplatsen. Ni behöver alltså integrera era organisations värderingar eller principer, men även era medarbetares önskade värderingar i era ramverk och processer.
  • För att lyckas behöver erkänna ledarskap som en profession och arbeta med er ledarskapskompetens, för nyckeln till framgång är era ledare. Om era ledare kan leda med insikt om sina egna och sin omgivnings värderingar kan man fatta mer medvetna och klokare beslut och kommer till handling för en mer inkluderande och hållbar organisation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.